Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

BHP i PPOŻ

STAŁA OBSŁUGA FIRM

 • Stała obsługa firm w zakresie zadań służby BHP /dotyczy każdego pracodawcy/
 • Stała obsługa firm w zakresie ochrony PPOŻ /dotyczy właścicieli obiektów i zarządzających obiektami/
 • Szkolenia z zakresu PPOŻ /dotyczy osoby wyznaczonej przez pracodawcę/
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej /dotyczy osoby wyznaczonej przez pracodawcę/
 • Szkolenia z zakresu BHP dla każdej grupy zawodowej /dotyczy pracodawcy i pracowników/
 • SZKOLENIE WSTĘPNE BHP /INSTRUKTAŻ OGÓLNY/

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

 •  Dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w tym nauczycieli
 •  Dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 •  Dla pracowników służby zdrowia
 •  Dla kierujących pracownikami
 •  Dla osób na stanowisku inżynieryjno-technicznych

DLA PRACODAWCÓW

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zadań i przepisów BHP oraz PPOŻ
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej /dotyczy pracodawcy/
 • Analiza i sporządzenie dokumentu oceny ryzyka zawodowego /dotyczy każdego stanowiska pracy/

 

Kontakt:

Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej mgr inż. Andrzej Klink

tel. 510 178 521