Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

EGZAMIN MATURALNY

Terminy egzaminu maturalnego w 2019r.
link: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf
 
Deklaracje maturalne
link: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20180820122233791
 
 
Komunikat o przyborach
link:http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
 
Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2018/2019
link: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy_dla_uczniow_klas_maturalnych_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf
 
Informacja dla absolwentów w jakie formule będą przystępować do egzaminu w roku 2019
link: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informacja_dla_absolwentow_w_jakiej_formule_beda_przystepowac_do_egzaminu_maturalnego_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf
 
Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 18/9 przystąpią do egzaminu maturalnego
link: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy_dla_absolwentow_ktorzy_w_roku_szkolnym_2018-2019_przystapia_do_egzaminu_maturalnego.pdf
 
Dostosowania na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 18/19
link: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20P.pdf
 
 
Informacje o opłatach za egzamin maturalny
link: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informacja_o_op%B3atach_za_egzamin_maturalny_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf
 
Pozostałe informacje dotyczące egzaminu maturalnego
Link: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726122534111
 
 
FILMY DOTYCZĄCE MATURY:
 
PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO MATURY:
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=r_iDUmdsBAc
 
OPŁATA ZA MATURĘ ILE I KIEDY?
LINK:https://www.youtube.com/watch?v=OU_ZhHfyKq4
 
ZWOLNIENIE OPŁATY ZA MATURĘ
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gQtIUS2pNsU