Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach zaprasza

 

Nowość! Kierunek- PRAWO !

Kierunek prawo jest kierunkiem jednolitym magisterskim i trwa 5 lat. Prowadzimy go w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wspomaganym kształceniem na odległość (e-learning) - zmniejszona liczba obowiązkowych zjazdów w siedzibie Uczelni do 2 w semestrze.

Zalety studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym wspomaganych kształceniem na odległość:

studenci uczą się zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową, dzięki czemu nabędą niezwykle cenne umiejętności praktyczne (np. pisanie pism procesowych) pożądane obecnie podczas odbywania każdej z aplikacji;
studenci odbywają trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury), podczas których poznają warsztat każdego zawodu prawniczego;
najniższe czesne na rynku! Czesne to tylko 2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł. Możliwość płatności ratalnej ( 5 rat w semestrze);
tylko 2 obowiązkowe zjazdy warsztatowe w siedzibie uczelni w semestrze;
wykłady akademickie wspomagane e-learningiem;
studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca). Egzaminy odbywają się w warszawie.

Więcej informacji w naszym punkcie rekrutacyjno-konsultacyjnym w Wadowicach ul. Spadzista 10 (II piętro) budynek OSiD. Serdecznie zapraszamy !

 

  • Zapraszamy na zajęcia wyrównawcze oraz przygotowanie do matury:

  • - z języka polskiego

  • - z matematyki

  • -z języka angielskiego

  

  •  Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – zdaj maturę z OSiD. 

Od niemal dwudziestu lat Ośrodek Szkolenia i Dokształcania pomaga swoim klientom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wszystko to, z pomocą wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz nowoczesnego wyposażenia sal wykładowych. Obecnie Ośrodek Szkolenia i Dokształcania prowadzi rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków. Każdy wie jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej – po zakończeniu szkoły organizowany jest egzamin maturalny.

Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty czesnego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – szczegóły w sekretariacie.

Organizowane są także zajęcia dodatkowe dla naszych słuchaczy – m.in. kurs przygotowawczy do matury z poszczególnych przedmiotów.

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaszczurowej

https://osidwad.com.pl/i/fmfiles/statut-lo_4.pdf

 

Ośrodek zaprasza również na kursy: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik budownictwa, technik elektryk, a także z zakresu Szkoły Zawodowej: m.in.fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych  – na preferencyjnych warunkach dla uczniów Liceum.

 

Budynek prywatnego liceum Ośrodka znajduje się w malowniczej miejscowości Jaszczurowa, zlokalizowanej nieopodal zapory w Świnnej Porębie. Lokalizacja oraz

Ośrodek posiada m.in. pracownie komputerowe, samochodowe, ekonomiczne, polonistyczne i matematyczne.

 

Oferta zawiera bezpłatne zaświadczenia o pobieraniu nauki do różnych jednostek, takich jak MOPS czy ZUS, jak również bezpłatne egzaminy.

 

Z pełną ofertą nauczania można zapoznać się:

W sekretariacie firmy – w Wadowicach przy ul. Spadzistej 10, na drugim piętrze.

Pod numerem telefonu: 33 873 20 23 lub 502 566 801

 

.