Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

KURS W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Zasadniczym założeniem kursu jest przygotowanie osób działających w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w miejscu zdarzenia.

Podstawa prawna organizacji kursu:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007r. Nr 60, poz. 408).

Czas trwania: 66 godzin zajęć w tym, 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych prowadzonych zgodnie z planem nauczania.

Koszt kursu z egzaminem: 650,00 PLN brutto/osobę

PROGRAM KURSU

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy.
10. Zatrucia, podtopienie.
11. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
12. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
13. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
14. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
15. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
16. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.