Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

BHP i PPOŻ.

STAŁA OBSŁUGA FIRM

 • Stała obsługa firm w zakresie zadań służby BHP /dotyczy każdego pracodawcy/
 • Stała obsługa firm w zakresie ochrony PPOŻ /dotyczy właścicieli obiektów i zarządzających obiektami/
 • Szkolenia z zakresu PPOŻ /dotyczy osoby wyznaczonej przez pracodawcę/
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej /dotyczy osoby wyznaczonej przez pracodawcę/
 • Szkolenia z zakresu BHP dla każdej grupy zawodowej /dotyczy pracodawcy i pracowników/
 • SZKOLENIE WSTĘPNE BHP /INSTRUKTAŻ OGÓLNY/

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

 •  Dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych w tym nauczycieli
 •  Dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 •  Dla pracowników służby zdrowia
 •  Dla kierujących pracownikami
 •  Dla osób na stanowisku inżynieryjno-technicznych

 DLA PRACODAWCÓW 

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zadań i przepisów BHP oraz PPOŻ
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej /dotyczy pracodawcy/
 • Analiza i sporządzenie dokumentu oceny ryzyka zawodowego /dotyczy każdego stanowiska pracy/

 

Szkolenia realizujemy w siedzibie naszej firmy w Wadowicach ul. Spadzista 10 lub dojeżdżamy do Klienta! Wadowice i okolice do 50 km.
Prowadzisz firmę i nie masz czasu zastanawiać się nad zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy? Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest zlecenie dopełnienia obowiązków nam!
Jesteś pracownikiem, potrzebujesz odbyć szkolenie BHP, zapraszamy do nas!

 

 Kontakt:

Główny Specjalista ds. BHP,

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 

mgr inż. Andrzej Klink 

tel. 510 178 521

e-mail: bhpwadowice@gmail.com

 

Poniżej kilka przykładowych wpisów z naszego facebook-a i instagrama! Zachęcamy do kliknięcia "lubię to" oraz obserwowania!

Bądź świadomy i pracuj bezpiecznie!

Facebook: https://www.facebook.com/BHP-i-PPOŻ-szkolenia-kursy-obsługa-firm-OSiD-102022730626102/?modal=admin_todo_tour

Instagram: https://www.instagram.com/bhpwadowice/

 

"Szkolenia BHP

Każdy Pracodawca musi odbyć szkolenie bhp. Podstawowym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z zakresu bhp przed podjęciem pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie okresowe:
Odbywają pracownicy:
nie rzadziej niż raz na 3 lata - na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku
nie rzadziej niż raz na 5 lat - osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy pracujący na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
nie rzadziej niż raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi
Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.
Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika."

 

"Czy wiesz że :
1. Pracodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy.
2. Obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla pracowników.
3. Obowiązkiem pracodawcy jest profilaktyczna ochrona zdrowia, w ramach której wymaga się przeprowadzania badań lekarskich.
4. Pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
5. Pracodawca powinien zapewnić wykonanie zleceń społecznego inspektora pracy.
6. …
To tylko kilka wymienionych czynności, które powinien i ma obowiązek zabezpieczyć pracodawca pod względem BHP w swojej firmie. 
Zaufaj naszemu blisko 20 letniemu doświadczeniu ! 
Oferujemy pełen zakres usług BHP i PPOŻ !
Zapraszamy do współpracy!
Kontakt Tel: 510-178-521, e-mail: bhpwadowice@gmail.com"

 

"Sporządzamy OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO:
Zgodnie z Art. 226 Kodeksu pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Zapraszamy do współpracy: 510-178-521, e-mail: bhpwadowice@gmail.com
Kliknij Lubię to i bądź na bieżąco z przepisami BHP (znajdziesz NAS TAKŻE NA INSTAGRAMIE zapraszamy do obserwowania)"

 

"Zgodnie z przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co najmniej raz w roku( czasami raz na 6 miesięcy - zależy od producenta) oraz remont raz na 5 lat. Masa środka gaśniczego to 2 kg lub 3 dm3 przypadające na 100 m2 budynku. Więcej informacji na szkoleniach. Zapraszamy !"

 

"Zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650 j.t.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy"

 

"Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) pracodawca ma obowiązek „zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas”. Więcej dowiecie się na naszych szkoleniach BHP zapraszamy! "

 

"Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.(Art. 234. Kodeksu Pracy). Sporządzamy dokumentacje powypadkowa, zapraszamy do współpracy"

 

I wiele innych ciekawych wpisów! Serdecznie zapraszamy!