Serdecznie zapraszamy

REKRUTACJA NA ROK 2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

  • FORMA NAUCZANIA - zaoczna

  • ZAJĘCIA TYLKO W   NIEDZIELE

  • BEZPŁATNIE DLA BEZROBOTNYCH

Od niemal dwudziestu lat Ośrodek Szkolenia i Dokształcania pomaga swoim klientom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wszystko to, z pomocą wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz nowoczesnego wyposażenia sal wykładowych. Obecnie Ośrodek Szkolenia i Dokształcania prowadzi rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków. Każdy wie jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej – po zakończeniu szkoły organizowany jest egzamin maturalny.
Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty czesnego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – szczegóły w sekretariacie.
Organizowane są także zajęcia dodatkowe dla naszych słuchaczy – m.in. kurs przygotowawczy do matury z poszczególnych przedmiotów.
Ośrodek zaprasza również na kursy: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik budownictwa, technik elektryk, a także z zakresu Szkoły Zawodowej: m.in.fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych  – na preferencyjnych warunkach dla uczniów Liceum.
Budynek prywatnego liceum Ośrodka znajduje się w malowniczej miejscowości Jaszczurowa, zlokalizowanej nieopodal Jeziora Mucharskiego. 
Ośrodek posiada m.in. pracownie komputerowe, samochodowe, ekonomiczne, polonistyczne i matematyczne.
Oferta zawiera bezpłatne zaświadczenia o pobieraniu nauki do różnych jednostek, takich jak MOPS czy ZUS, jak również bezpłatne egzaminy.
 
Z pełną ofertą nauczania można zapoznać się:
W sekretariacie firmy – w Wadowicach przy ul. Spadzistej 10, na drugim piętrze.
Pod numerem telefonu: 33 873 20 23 lub 502 566 801