Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

EGZAMIN MATURALNY

 

Terminy egzaminu maturalnego w 2020r.
link: Harmonogram egzaminów 2020r.
 
Deklaracje maturalne
link: Deklaracje
 
 
Komunikat o przyborach
link:Komunikat o przyborach
 
Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2019/2020
link: Terminy dla uczniów
 
Informacja dla absolwentów w jakie formule będą przystępować do egzaminu w roku 2019-20
link: Informacja dla absolwentów
 
Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 19-20 przystąpią do egzaminu maturalnego
link: Terminy dla absolwentów
 
Dostosowania na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 19/20
link: Komunikat o dostosowaniach
 
 
Informacje o opłatach za egzamin maturalny
link: Opłaty
 
Pozostałe informacje dotyczące egzaminu maturalnego
Link: OKE KRAKÓW
 
 

Załączniki :

probny-egzamin-maturalny.docx