Zapraszamy!

Obecnie prowadzone są kursy kwalifikacyjne:

 

1) Technik pojazdów samochodowych:

Kwalifikacje:

MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

MG.43.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Powyższe kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie na stanowisku technik pojazdów samochodowych w warsztatach samochodowych oraz możliwość przystąpienia do kursu na diagnostę samochodowego.

 

2) Sprzedawca, technik handlowiec:

Kwalifikacje:

kwalifikacja AU.20 (A.18) Prowadzenie sprzedaży

kwalifikacja AU.22 (A.22) Prowadzenie działalności handlowej

Powyższe kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie uczniów z technikum handlowego i ekonomicznego na praktyki i staże zawodowe.Słuchacz po ukończeniu kursu nabędzie umiejętność do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, pracy na stanowisku doradcy handlowego w różnych branżach. Podczas kursu słuchacz pozna zasady obsługi nowoczesnych programów księgowych, obsługi specjalistycznych urządzeń sprzedażowych, zasady księgowości, komunikacji społecznej oraz nabędzie umiejętności miękkie niezbędne na obecnym rynku pracy. Pracodawcy nabędą uprawnienia do zatrudnienia uczniów na praktyki i staże zawodowe.

 

Istnieje możliwość zapisania się na powyższe kursy.

Zapraszamy!

Więcej informacji tel: 502 566 801