Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Proszę o potwierdzenie przybycia na zajęcia.

  1. 502422797, 502566801
 

Data

 

Przedmiot

kierunek

Prowadzący

1

 

10:00-11:30

2 godz.

Dydaktyka ogólna

WSZYSTKIE

dr B. Niziołek

2

 

11:30-13:45

3 godz.

Dydaktyka szczegółowa

WSZYSTKIE

dr B. Niziołek

3

 

10:00-11:30

2 godz.

Dokumentowanie pracy dydaktycznej

WSZYSTKIE

dr B. Niziołek

4

 

11:30-13:45

3 godz.

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 

PP, EWP, TP, POW, WDŻwR

dr B. Niziołek

5

 

10:00-11:30

2 godz.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej

WSZYSTKIE

dr B. Niziołek

6

 

11:30-13:45

3 godz.

Pedagogika specjalna

EWIP, PP, POW, PS, PSzOLIGO, PSzA, WWRD, PSzS, PSZzT,

dr B. Niziołek

7

 

10:00-11:30

2 godz.

Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami, z elementami komunikacji interpersonalnej

WSZYSTKIE

dr B. Niziołek

8

 

11:30-13:45

3 godz.

Bezpieczeństwo w szkole i poza jej terenem

WSZYSTKIE

dr B. Niziołek

9

 

10:00-11:30

2 godz.

Nadzór pedagogiczny, wystąpienia publiczne

PP, DZ, ZwO,

dr B. Niziołek

10

 

11:30-13:45

3 godz.

Praca z uczniem zdolnym

PP, EWIP, WOS, BIOLwS, FIZwS, TECHwS, PLASTwS

dr B. Niziołek

11

 

10:00-11:30

2 godz.

Koncepcja pracy szkoły

DZ, PP, ZwO, Zarz.w B,

dr B. Niziołek

12

 

11:30-13:45

3 godz.

Metodyka wychowania w internacie

TP, PP, BiHP, OCHR.DO,

dr B. Niziołek

 

 

5 godz.

Elementy prawa oświatowego

wszystkie

mgr Stanisław Nowicki

 

 

5 godz.

Umiejętności kierownicze

Zarządzanie oświatą

mgr Stanisław Nowicki

 

 

5 godz.

Nadzór pedagogiczny

Zarządzanie oświatą

mgr Stanisław Nowicki

 

 

5 godz.

Elementy prawa oświatowego

wszystkie

mgr Stanisław Nowicki

 

 

5 godz.

Elementy prawa oświatowego

wszystkie

mgr Stanisław Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

10 godz.

Podstawy prawa pracy

Zarządzanie oświatą

dr Mieszko Nowicki

 

 

10 godz.

Prawo gospodarcze

Zarządzanie oświatą

dr Mieszko Nowicki

 

 

5 godz.

Prawo samorządowe i oświatowe

Zarządzanie oświatą

dr Mieszko Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

5 godz.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych

wszystkie

mgr Marzena Wróbel

 

 

5 godz.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych

wszystkie

mgr Marzena Wróbel

 

 

10 godz.

Projektowanie działań edukacyjnych, organizacja pracy nauczyciela

Przygotowanie pedagogiczne

mgr Marzena Wróbel

 

 

5 godz.

Technologia informacyjna w nauczaniu

wszystkie

mgr Marzena Wróbel

 

 

 

 

 

 

 

 

10 godz.

Zarządzanie ryzykiem zawodowym

Zarządzanie BHP

mgr inż. Andrzej Klink

 

 

10 godz.

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Zarządzanie BHP

mgr inż. Andrzej Klink

 

 

5 godz.

Wypadki przy pracy, choroby zawodowe

Zarządzanie BHP

mgr inż. Andrzej Klink