Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

Kurs obsługi obrabiarek skrawających:
tokarek ,frezarek szlifierek

Kurs jest jednostopniowy do wyboru przez słuchacza rodzaju obrabiarki

Kurs jest kierowany do:

- zakładów pracy posiadających obrabiarki skrawające do metalu
- zakładów rzemieślniczych wykorzystujących do prac podstawowych i pomocniczych
obrabiarki skrawające
-osób fizycznych pragnących nauczyć się pracy na obrabiarkach skrawających

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi :

-odczytać rysunek techniczny
-rozpoznawać cechy materiałów obrabianych,stosowanych narzędzi obróbkowych,
-odczytywać rysunki techniczne
-rozróżniać podzespoły i układy kinetyczne obrabiarek,zna ich budowę
i posiada wiedzę w zakresie rozpoznawania uszkodzeń
-dokonywać pomiaru przedmiotu obrabianego
-dobierać narzędzia skrawające do określonego rodzaju obróbki
-rozpoznawać uszkodzenia ostrza narzędzi i dokonywać samodzielnego ich ostrzenia
-dobierać parametry obróbki (obroty,posuw,głębokość).
-opracowywać proces technologiczny obrabianej części
-praktycznie obsługiwać wybrany typ obrabiarki
-korzystać z pisemnych źródeł informacji technicznej w zakresie skrawania i obróbki
-samodzielnie myśleć i działać oraz wdrażać do praktyki zawodowej nabyte umiejętności .

Zapraszamy  serdecznie .