Zapraszamy!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019 roku.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych.

Po odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczną umiejętność z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Cena: 50 zł + VAT od osoby

Czas trwania szkolenia: 5 godzin 

Tel: 502 566 801